Tietopaketti

Hyödyllistä tietoa yrittäjälle.

VEROVAPAAT TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
matkan kestoaika 2017 2016
Kokopäiväraha yli 10 h 41,00 € 40,00 €
Osapäiväraha yli 6 h 19,00 € 19,00 €
Ateriakorvaus 10,25 € 10,00 €
Kilometrikorvaus 0,41 € 0,43 €
Jos muuta selvitystä ei ole annettu, liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on oikeus vähentää omasta ja puolisonsa elinkeinotoimintaan liittyvästä tilapäisestä matkasta aiheutunut elantokustannusten lisäys yllä olevien määrien mukaisesti.
2017 Katso tästä tiedot Verohallinnon sivuilta
2016 Katso tästä tiedot Verohallinnon sivuilta

 

LUONTOISEDUT
2017 Katso tästä tiedot Verohallinnon sivuilta
2016 Katso tästä tiedot Verohallinnon sivuilta

 

PERUSKORKO
1.1.2017-30.6.2017 0,00%
1.7.2016-31.12.2016 0,00%
1.1.2016-30.6.2016 0,00%
1.7.2015-31.12.2015 0,25 %
 
Peruskoron määrällä on merkitystä mm. osakaslainojen kohdalla. Jos osakaslainaa ei veroteta pääomatulona sen nostovuonna, on osakkaan maksettava lainasta yhtiölle korkoa. Riittävä korko on peruskoron suuruinen. Peruskorolla on merkitystä myös silloin, kun lasketaan vähennyskelvottomia korkokuluja, mikäli henkilöyhtiöiden oma pääoma on negatiivinen yksityisottojen takia.

 

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 2017
Sosiaaliturvamaksulaki on kumottu ja tilalle on tullut laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotumaksu) on 1.1.2017 alkaen kaikilla työnantajilla 1,08 % maksetuista palkoista. Työnantajan ei tarvitse tilittää sairausvakuutusmaksua alle 16-vuotiaasta ja yli 68-vuotiaasta työntekijästä. Sotumaksu vuonna 2016 oli 2,12 %.

 

PALKANSAAJAN PALKASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Alla mainitut maksut lasketaan bruttopalkasta ja peritään nettopalkasta 2017 2016
Eläkevakuutusmaksu 18-52-vuotiaat sekä yli 63-vuotiaat 6,15% 5,70%
Eläkevakuutusmaksu 53-62-vuotiaat (2016 yli 53-vuotiaat) 7,65% 7,20%
Työttömyysvakuutusmaksu 17-64-vuotiaat 1,60% 1,15%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,70% 0,46%

 

ELÄKEVAKUUTUSMAKSUJA
TyEL 2017 2016
Yhteensä 25,1 % 24,6 %
Työnantajan osuus 17,45-18,95 % 17,40-18,90 %
Työntekijän osuus 6,15 % tai 7,65 % 5,70 % tai 7,20 %
Työnantaja voi vakuuttaa kaikki työntekijänsä samassa vakuutusyhtiössä riippumatta toimialasta, työtehtävästä, työsuhteen pituudesta tai ansioiden määrästä.
Yel
Yel:n alaiseksi yrittäjäksi luetaan 1.1.2011 alkaen sellainen osakeyhtiön osakas, joka

  • työskentelee johtavassa asemassa,
  • omistaa yksin yli 30 %:a tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 %:a osakepääomasta tai äänimäärästä,
  • omistaa itse vähintään yhden osakkeen.

Prosenttiosuus vakuutusyhtiön yrittäjälle määrittelemästä henkilökohtaisesta työtulosta alle 53-vuotiaille 24,10 %, 53-62-vuotiaille 25,60 % ja yli 63-vuotiaille 24,10 %.

Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittava yrittäjä saa 22 % alennuksen maksuun 48 kk:n ajan.

Työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan osuus 2017 2016
Enintään 2.059.500 euron palkoista (v. 2016 alle 2 044 500 e) 0,80 % 1,00 %
Yli 2.059.500 euron menevistä palkoista (v. 2016 yli 2 044 500 e) 3,30 % 3,90 %
Työntekijän osuus 2017 2016
Normaalisti 1,60 % 1,15 %
Jos osakeyhtiön osakas osaomistaja 0,70 % 0,46 %
Työnantaja vähentää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä nettopalkasta. Tämä koskee niitä työntekijöitä, joiden työnantajalla on tapaturmavakuutusvelvollisuus. Yrityksen osaomistaja on osakeyhtiössä työskentelevä henkilö, joka itse omistaa, jonka perheenjäsenet omistavat tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrityksen osaomistaja on myös johtavassa asemassa oleva osakeyhtiössä työskentelevä henkilö, joka itse omistaa vähintään 15 %, jonka perheenjäsenet omistavat tai joka yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Ryhmähenkivakuutus
keskimäärin 0,07 %
Tapaturmavakuutus
Työn tapaturmariskin mukaan. Maksu vaihtelee siten toimiala- ja yrityskohtaisesti välillä 0,3-8,0 %. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöistä.

 

Tavataanko?

Jätä nimesi ja numerosi, niin soitamme sinulle!